Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънтът обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания - почистване, безопасност, сградни инсталации, BMS системи, CAFM системи, телекомуникации, ОВК, енергийна ефективност, паркинг системи, пожарна безопасност и др.

 

Дефиниция на фасилити мениджмънт:

 

„Фасилити мениджмънт е интеграция на процеси в една организация, с цел да поддържа, развива и съгласуваните услуги, които поддържат и подобряват ефективността на основния бизнес на компанията" - EN 15221-1

 

Основни цели на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА)

 

 

Контакти:

БГФМА - www.bgfma.bg

София, бул. Драган Цанков 36 А

office@bgfma.bg

 

Валентина Неделчева, секторен референт за сектор Фасилити мениджмънт

vnedelcheva@bgfma.bg