Пи Ел Ейч Инвест ООД

гр. Варна

www.plhinvest.com
Магнум 7

гр. София

www.magnum7.bg
Актикум ООД

гр. София

www.acticum.bg
Феър Плей Интернешънъл АД

гр. София

www.fpi.bg
Интерпред - Световен Търговски Център

гр. София

www.wtcsofia.bg
Комекс РМ

гр. София

www.komekc.com/
Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД

гр. София

www.landmark.bg
Тишман Мениджмънт Къмпани

гр. София

www.tishmanintl.com
Фасилити Оптимум България АД

гр. София

www.foptimum.bg
ФМ Европа ООД

гр. София

www.fm-europa.eu
Фърст Фасилити България

гр. София

www.firstfacility.net
Це Ес Ге България

гр. София

www.csgbg.com/